WEBVTT 00:02.000 --> 00:07.000 морето край Истанбул се отдръпна с 25 метра 2019 г. 00:09.000 --> 00:14.000 Много рибарски лодки заседнаха в сушата, след като рибарите се оказаха изненадани от необичайното явление в Мраморно море. 00:19.000 --> 00:26.000 силното отдръпване на морето изглежда е още един признак за последствията от климатичните промени