WEBVTT 00:05.000 --> 00:30.000 САНДРА РЕШИЧ– ЩЕ ПРЕЖАЛЯ 00:32.000 --> 00:41.000 БЛАГОДАРЯ ВИ, ЧЕ ДОЙДОХТЕ, ПРИЯТЕЛИ МОИ- ПИЙНЕТЕ С МЕН ПО ОЩЕ ЕДНО ПИТИЕ, 00:43.000 --> 00:52.000 НО НЕ ЧАКАЙТЕ ЗОРАТА НА МОЯ ПРОЗОРЕЦ, ЗАЩОТО ТЯ ОТДАВНА НЕ ОСЪМВА ТУК! 00:53.000 --> 01:03.000 САМО БОГ МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ- АКО ИЗПЪЛНИ ВСИЧКИТЕ МИ МОЛИТВИ, 01:04.000 --> 01:13.000 ЩЕ ПРЕЖАЛЯ ТАЗИ НОЩ, ЩЕ ПРЕЖАЛЯ ВСИЧКО- ЩЕ ПРЕЖАЛЯ ВСИЧКИТЕ СИ СЪЛЗИ, ДО ПОСЛЕДНАТА! 01:14.000 --> 01:24.000 САМО ДА ГО ВИДЯ, ЧЕ СЕ РАЗКАЙВА, ЧЕ СЪЖАЛЯВА- САМО ДА ГО ЧУЯ, КАК МОЛИ ЗА ВСИЧКО- ЧАК ДОКАТО ГО ПРЕОДОЛЕЯ, 01:25.000 --> 01:36.000 ДА ГО ВИДЯ, ЧЕ СЕ РАЗКАЙВА, ЧЕ СЪЖАЛЯВА- ДА ГО ЧУЯ, КАК МОЛИ ЗА ВСИЧКО- ЧАК ДОКАТО ГО ПРЕОДОЛЕЯ! 01:38.000 --> 01:55.000 САНДРА РЕШИЧ– ЩЕ ПРЕЖАЛЯ 01:57.000 --> 02:06.000 НЕ ЧАКАЙТЕ ПОВЕЧЕ, ПРИЯТЕЛИ МОИ- ВЪРВЕТЕ СИ, ЗАЩОТО БОЛКАТА МИ НЕ СТИХВА, 02:07.000 --> 02:16.000 С ВАС НЕ МОГА ДА ГОВОРЯ ЗА ЩАСТИЕ, ЗАЩОТО СЕГА ТОЙ ЛЮБИ И МИЛВА ДРУГА! 02:17.000 --> 02:28.000 САМО БОГ МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ- АКО ИЗПЪЛНИ ВСИЧКИТЕ МИ МОЛИТВИ, 02:29.000 --> 02:37.000 ЩЕ ПРЕЖАЛЯ ТАЗИ НОЩ, ЩЕ ПРЕЖАЛЯ ВСИЧКО- ЩЕ ПРЕЖАЛЯ ВСИЧКИТЕ СИ СЪЛЗИ, ДО ПОСЛЕДНАТА! 02:38.000 --> 02:48.000 САМО ДА ГО ВИДЯ, ЧЕ СЕ РАЗКАЙВА, ЧЕ СЪЖАЛЯВА- САМО ДА ГО ЧУЯ, КАК МОЛИ ЗА ВСИЧКО- ЧАК ДОКАТО ГО ПРЕОДОЛЕЯ, 02:49.000 --> 03:00.000 ДА ГО ВИДЯ, ЧЕ СЕ РАЗКАЙВА, ЧЕ СЪЖАЛЯВА- ДА ГО ЧУЯ, КАК МОЛИ ЗА ВСИЧКО- ЧАК ДОКАТО ГО ПРЕОДОЛЕЯ! 03:02.000 --> 03:19.000 САНДРА РЕШИЧ– ЩЕ ПРЕЖАЛЯ 03:21.000 --> 03:30.000 ЩЕ ПРЕЖАЛЯ ТАЗИ НОЩ, ЩЕ ПРЕЖАЛЯ ВСИЧКО- ЩЕ ПРЕЖАЛЯ ВСИЧКИТЕ СИ СЪЛЗИ, ДО ПОСЛЕДНАТА, 03:31.000 --> 03:41.000 САМО ДА ГО ВИДЯ, ЧЕ СЕ РАЗКАЙВА, ЧЕ СЪЖАЛЯВА- САМО ДА ГО ЧУЯ, КАК МОЛИ ЗА ВСИЧКО- ЧАК ДОКАТО ГО ПРЕОДОЛЕЯ, 03:42.000 --> 03:53.000 ДА ГО ВИДЯ, ЧЕ СЕ РАЗКАЙВА, ЧЕ СЪЖАЛЯВА- ДА ГО ЧУЯ, КАК МОЛИ ЗА ВСИЧКО- ЧАК ДОКАТО ГО ПРЕОДОЛЕЯ!