WEBVTT 00:02.000 --> 00:05.000 Гугъл почете Сър Уилям Рамзи! ウィリアム・ラムゼイ卿 Sir William Ramsay Google Doodle. Сър Уилям Рамзи 00:07.000 --> 00:14.000 Сър Уилям Рамзи (на английски: William Ramsay) е шотландски химик, който открива благородните газове и получава Нобелова награда за химия през 1904 г