WEBVTT 00:03.000 --> 00:05.000 * PROCOL HARUM * 00:09.000 --> 00:12.000 * A WHITER SHADE OF PALE ... *1967 00:16.000 --> 00:19.000 СУБТИТРИ: rumina_06 00:30.000 --> 00:34.000 ЗАВЪРТЯХМЕ ОГНЕНО ФАНДАНГО, 00:36.000 --> 00:39.000 ПРЕВЪРНАТИ В КОЛЕЛО НАСРЕД ДАНСИНГА. 00:42.000 --> 00:45.000 НЯКАК СВЯТ МИ СЕ ЗАВИ, 00:49.000 --> 00:52.000 НО ТЪЛПАТА СЕ РАЗВИКА ЗА ОЩЕ. 00:56.000 --> 00:58.000 ЗАЛАТА ЖУЖЕШЕ НАЖЕЖЕНО, 01:02.000 --> 01:04.000 ДОКАТО ТАВАНЪТ ОТЛИТАШЕ. 01:08.000 --> 01:12.000 КОГАТО ИЗВИКАХМЕ ЗА ОЩЕ ЕДНО, 01:14.000 --> 01:17.000 КЕЛНЕРЪТ НИ ВРЪЧИ ПОДНОС. 01:18.000 --> 01:25.000 И БЕ СТАНАЛО ТАКА КЪСНО, 01:27.000 --> 01:30.000 ДОКАТО МЕЛНИЧАРЯТ РАЗКАЗВАШЕ ИСТОРИЯТА СИ 01:34.000 --> 01:37.000 ЗА ЛИЦЕТО Ѝ, В НАЧАЛОТО ПРОСТО ПРИЗРАЧНО, 01:39.000 --> 01:43.000 НО СТАНАЛО ПО-БЯЛО ОТ СЯНКАТА НА БЛЕДНОСТТА.. 02:13.000 --> 02:15.000 ТЯ КАЗА: "НЯМА СМИСЪЛ. 02:19.000 --> 02:21.000 И ИСТИНАТА Е ОЧЕВИДНА." 02:25.000 --> 02:28.000 НО БЛУЖДАЕХ В ИГРАТА НА КАРТИ ПРЕЗ ШАНСОВЕТЕ СИ 02:32.000 --> 02:34.000 И НЯМАШЕ ДА Я ОСТАВЯ ДА БЪДЕ 02:38.000 --> 02:41.000 ЕДНА ОТ ШЕСТНАДЕСЕТТЕ ДЕВИЦИ - ВЕСТАЛКИ, 02:45.000 --> 02:47.000 КОИТО ОСТАВАХА НА БРЕГА 02:51.000 --> 02:55.000 И ПРИ ВСЕ, ЧЕ ОЧИТЕ МИ БЯХА ОТВОРЕНИ, 02:58.000 --> 03:00.000 МОЖЕХА И СЪС СЪЩИЯ УСПЕХ ДА СА ЗАТВОРЕНИ. 03:01.000 --> 03:09.000 И БЕ СТАНАЛО ТАКА КЪСНО, 03:11.000 --> 03:13.000 ДОКАТО МЕЛНИЧАРЯТ РАЗКАЗВАШЕ ИСТОРИЯТА СИ 03:17.000 --> 03:20.000 ЗА ЛИЦЕТО Ѝ, В НАЧАЛОТО ПРОСТО ПРИЗРАЧНО, 03:22.000 --> 03:27.000 НО СТАНАЛО ПО-БЯЛО ОТ СЯНКАТА НА БЛЕДНОСТТА.. 03:53.000 --> 04:00.000 И БЕ СТАНАЛО ТАКА КЪСНО, 04:02.000 --> 04:05.000 ПОНЕЖЕ МЕЛНИЧАРЯТ РАЗКАЗВАШЕ ИСТОРИЯТА СИ...