WEBVTT 00:23.000 --> 00:31.000 Не бий камбаната за мен, Отче Нека ме отмине тази чаша, пълна със страдание 00:31.000 --> 00:39.000 Не изпращай пастир да изцери моя свят, а Ангел според пророческия сън 00:39.000 --> 00:47.000 Aз сe молих повече от три пъти, за да видиш вълка, пробуден от самотата в мен 00:47.000 --> 00:54.000 ...но нека бъде не моята воля, а твоята... 00:54.000 --> 01:02.000 Бог плаче заедно с мен, (Ти се събуждаш, но къде е гробът?) 01:02.000 --> 01:09.000 но моите сълзи се проливат за теб... (Ще дойде ли Великден, за да влезеш в моята стая?) 01:32.000 --> 01:40.000 Още една Красавица, обичана от Звяра Още една приказка за безграничните мечти 01:40.000 --> 01:48.000 Твоите очи бяха моя рай, а твоята усмивка караше слънцето да изгрява за мен 01:48.000 --> 01:56.000 Прости ми, че не знам какво печеля, сама в тази градина на болката 01:56.000 --> 02:03.000 Очарованието е само в една истина: Аз плача за това, което се страхувам да изгубя 02:03.000 --> 02:11.000 Бог плаче заедно с мен, (Ти се събуждаш, но къде е гробът?) 02:11.000 --> 02:18.000 но моите сълзи се проливат за теб... (Ще дойде ли Великден, за да влезеш в моята стая?) 03:31.000 --> 03:39.000 "Никога преди не съм те познавала и никога повече няма да те видя... 03:39.000 --> 03:46.000 Но любовта, болката и надеждата, о, красавецо, 03:46.000 --> 03:54.000 са те направили мой, докато не изтекат дните ми..." 03:55.000 --> 04:13.000 Без теб, без теб, без теб поезията в мен е мъртва...