WEBVTT 00:02.000 --> 00:05.000 Ти някога бил ли си принуден, да убиеш собствения си баща? 00:08.000 --> 00:12.000 Оказва се, че човешкия разум не може да понесе такава болка. 00:18.000 --> 00:23.000 Ставайте! Събудете се, ей, събудете се! 00:23.000 --> 00:29.000 Идрис Кочовалъ е умрял! Вие защо живеете? 00:30.000 --> 00:35.000 Бихте ли погледнали? Бихте ли погледнали? Одеколон, може ли да донесете тук, моля? 00:37.000 --> 00:38.000 Кой си ти? 00:41.000 --> 00:44.000 Той сега е в такава яма... 00:44.000 --> 00:48.000 Ако успее да се измъкне от там, остави го да си отмъщава. 00:50.000 --> 00:57.000 Този, който уби баща ми, този, който ви измъчи... Това ли е Чукур? 00:58.000 --> 01:02.000 ЯМАТА 3.СЕЗОН 16 СЕПТЕМВРИ ПОНЕДЕЛНИК