WEBVTT 00:53.000 --> 00:58.000 ДА ЗНАЕХ КАК СИ КОЙ ЛИ ТЕ ДОКОСВА 00:59.000 --> 01:05.000 КОЙ ПЪЛНИ ЧАШАТА ТИ ЩОМ МУЗИКА ЗАСВИРИ 01:06.000 --> 01:09.000 ДАЛИ ЦЪФНАХА ДЮЛИТЕ 01:10.000 --> 01:12.000 ДАЛИ ОЩЕ ПЕСЕНТА ОПИЯНЯВА 01:13.000 --> 01:20.000 ДА МОЖЕШЕ СЪРЦЕТО ДА ТЕ ВИДИ ДА СЕ ЗАРАДВА 01:22.000 --> 01:25.000 ДАЛИ ДЮЛИТЕ ЦЪФНАХА 01:26.000 --> 01:28.000 ДАЛИ ОЩЕ ПЕСЕНТА ОПИЯНЯВА 01:29.000 --> 01:36.000 ДА МОЖЕШЕ СЪРЦЕТО ДА ТЕ ВИДИ ДА ЗАИГРАЕ 02:20.000 --> 02:26.000 ДА БЕ НАМИНАЛ ПОНЕ В СЪНЯ ДА МЕ ЦЕЛУНЕ 02:27.000 --> 02:33.000 НЯМАШЕ ЗОРАТА ДА ПОСМЕЕ ДА МЕ СЪБУДИ 02:34.000 --> 02:36.000 ДАЛИ ЦЪФНАХА ДЮЛИТЕ 02:37.000 --> 02:40.000 ДАЛИ ОЩЕ ПЕСЕНТА ОПИЯНЯВА 02:41.000 --> 02:47.000 ДА МОЖЕШЕ СЪРЦЕТО ДА ТЕ ВИДИ ДА СЕ ЗАРАДВА 02:50.000 --> 02:52.000 ДАЛИ ЦЪФНАХА ДЮЛИТЕ 02:53.000 --> 02:56.000 ДАЛИ ОЩЕ ПЕСЕНТА ОПИЯНЯВА 02:57.000 --> 03:03.000 ДА МОЖЕШЕ СЪРЦЕТО ДА ТЕ ВИДИ ТА ДА ЗАИГРАЕ 03:05.000 --> 03:08.000 КАК ЩЕ ПРЕСТАНЕ ТЪГАТА 03:09.000 --> 03:11.000 КАК ЩЕ МЕ ОСТАВИ ПЕСЕНТА 03:12.000 --> 03:19.000 КАК СЪРЦЕТО ЩЕ ГО ПОНЕСЕ ДА ТЕ ЗАБРАВИ 03:21.000 --> 03:25.000 ДА ЗАБРАВИ