WEBVTT 00:26.000 --> 00:31.000 ПРОСТИ МИ, ПРИЯТЕЛЮ ЧЕ ТИ ГОВОРЯ ЗА ТАЗИ ЖЕНА 00:32.000 --> 00:37.000 И ЗАДЕТО ИСКАМ МУЗИКАТА ДА СВИРИ ТАЗИ НОЩ САМО ЗА МЕН 00:38.000 --> 00:40.000 И ЗАДЕТО ИСКАМ МУЗИКАТА 00:41.000 --> 00:44.000 ДА СВИРИ ТАЗИ НОЩ САМО ЗА МЕН 00:48.000 --> 00:53.000 НЯМА ГИ НЕЙНИТЕ ДУМИ БОЛКАТА В ДУШАТА МИ ДА СМИРЯТ 00:54.000 --> 00:59.000 НОВИ ЛЮБОВИ СЕ РАЖДАТ А НАШАТА УМИРА 01:00.000 --> 01:03.000 НОВИ ЛЮБОВИ СЕ РАЖДАТ 01:04.000 --> 01:06.000 А НАШАТА ЛЮБОВ УМИРА 01:32.000 --> 01:37.000 ПРОЛЕТТА КАТО ЗАСИЯЕ С БЛЯСЪКА СИ 01:38.000 --> 01:43.000 СЪРЦЕТО МИ ИСКА ЗАВРЪЩАНЕТО Й НО ДВАМАТА НЕ ЖЕЛАЕМ ЕДНО И СЪЩО 01:44.000 --> 01:46.000 СЪРЦЕТО МИ ИСКА ЗАВРЪЩАНЕТО Й 01:47.000 --> 01:50.000 НО ДВАМАТА НЕ ЖЕЛАЕМ ЕДНО И СЪЩО 01:54.000 --> 01:59.000 НЯМА ГИ ДУМИТЕ Й БОЛКАТА ДА МИ УСПОКОЯТ 02:00.000 --> 02:06.000 НОВИ ЛЮБОВИ СЕ РАЖДАТ НАШАТА УМИРА 02:07.000 --> 02:09.000 НОВИ ЛЮБОВИ СЕ РАЖДАТ 02:10.000 --> 02:14.000 А НАШАТА УМИРА 02:38.000 --> 02:43.000 ПРОСТИ МИ, ПРИЯТЕЛЮ ЧЕ ТИ ГОВОРЯ ЗА ТАЗИ ЖЕНА 02:44.000 --> 02:49.000 ЗА ДРУГ ТЯ НИИКОГА НЯМА ДА БЪД ЕКАКВОТО БЕ ЗА МЕН 02:50.000 --> 02:52.000 ТЯ ЗА ДРУГ НИКОГА 02:53.000 --> 02:56.000 НЯМА ДА БЪДЕКАКВОТО БЕ ЗА МЕН 03:00.000 --> 03:05.000 НЯМА ГИ ВЕЧЕ ДУМИТЕ Й БОЛКАТА МИ ДА УСПОКОЯТ 03:06.000 --> 03:11.000 НОВИ ЛЮБОВИ СЕ РАЖДАТ НАШАТА УМИРА 03:12.000 --> 03:14.000 НОВИ ЛЮБОВИ СЕ РАЖДАТ 03:15.000 --> 03:21.000 А НАШАТА УМИРА