WEBVTT 00:06.000 --> 00:11.000 Старата любов чух ръжда не хваща,още ме държи, чух и тая нашта! 00:12.000 --> 00:17.000 Тука много прав си ти, от тебе надалеч ме държи! 00:18.000 --> 00:23.000 За теб подарък съм оставила на бара,една кутия със МЕРСИ, ЧЕ СЕ РАЗКАРА! 00:24.000 --> 00:29.000 Че добре ми е без теб!Сладко да ти е! 00:31.000 --> 00:37.000 С тебе бях, ще съм пак и няма как да стане,звънкаш и полудях, не, няма как да стане! 00:38.000 --> 00:43.000 Да гърми тоя трак, чуй какво ти пускам,да ме имаш пак, не, няма как! 00:44.000 --> 00:49.000 Само дзън и съм вън, не, няма как да стане,връщам се и насън, няма как да стане! 00:50.000 --> 00:56.000 Да гърми тоя трак, чуй какво ти пускам,да ме имаш пак, не, няма как! 01:21.000 --> 01:26.000 Да бе, минах ти точно пък със тая,да ти дам пари за хотелска стая! 01:27.000 --> 01:32.000 Даже за такси дотам, че като гледам,я, май си пиян! 01:33.000 --> 01:38.000 И там оставила съм ти във минибараедна кутия със МЕРСИ, ЧЕ СЕ РАЗКАРА! 01:39.000 --> 01:44.000 Че добре ми е без теб!Сладко да ти е! 01:46.000 --> 01:51.000 С тебе бях, ще съм пак и няма как да стане,звънкаш и полудях, не, няма как да стане! 01:52.000 --> 01:57.000 Да гърми тоя трак, чуй какво ти пускам,да ме имаш пак, не, няма как! 01:58.000 --> 02:04.000 Само дзън и съм вън, не, няма как да стане,връщам се и насън, няма как да стане! 02:05.000 --> 02:10.000 Да гърми тоя трак, чуй какво ти пускам,да ме имаш пак, не, няма как! 02:37.000 --> 02:42.000 С тебе бях, ще съм пак и няма как да стане,звънкаш и полудях, не, няма как да стане! 02:43.000 --> 02:48.000 Да гърми тоя трак, чуй какво ти пускам,да ме имаш пак, не, няма как! 02:49.000 --> 02:54.000 Само дзън и съм вън, не, няма как да стане,връщам се и насън, няма как да стане! 02:55.000 --> 03:00.000 Да гърми тоя трак, чуй какво ти пускам,да ме имаш пак, не, няма как! 03:01.000 --> 03:06.000 С тебе бях, ще съм пак и няма как да стане,звънкаш и полудях, не, няма как да стане! 03:07.000 --> 03:12.000 Да гърми тоя трак, чуй какво ти пускам,да ме имаш пак, не, няма как! 03:13.000 --> 03:19.000 Само дзън и съм вън, не, няма как да стане,връщам се и насън, няма как да стане! 03:20.000 --> 03:25.000 Да гърми тоя трак, чуй какво ти пускам,да ме имаш пак, не, няма как!