WEBVTT 00:11.000 --> 00:16.000 Бях си казал, любов ли еняма до мен да се добере. 00:17.000 --> 00:21.000 Бях заключил кървящите рани,сърце за никой няма. 00:22.000 --> 00:32.000 Бях си казала в мен да не трепне от мъж,но веднъж ме погледна и разбрах. 00:33.000 --> 00:42.000 Любовта щом ни срещна за нас има грам надежда. Тя да бъде последна. 00:43.000 --> 00:52.000 Ти си ми ангелът, който ме пази.Ти си ми смисъла, обич такава, дето я чакаш цял живот. 00:54.000 --> 01:03.000 Като безсъние мен да ме мъчиш, като безумие да ме довършиш. Към ада ще тръгна, с теб любов! 01:26.000 --> 01:30.000 Никой не е роден да е самв тоя кратък обидно живот. 01:31.000 --> 01:35.000 Кой е беден ако за минутаот някой е обичан. 01:37.000 --> 01:46.000 Колко хора жадуват да чуят - Обичам те,но се страхуват да го признаят. 01:47.000 --> 01:57.000 Престраши се да пуснеш душата сикато птица и да бъдеш обичан. 02:00.000 --> 02:10.000 Ти си ми ангелът, който ме пази.Ти си ми смисъла, обич такава, дето я чакаш цял живот. 02:11.000 --> 02:21.000 Като безсъние мен да ме мъчиш, като безумие да ме довършиш. Към ада ще тръгна, с теб любов! 02:43.000 --> 02:47.000 Ти си смисъла в моя животсамо теб обичам любов. 02:48.000 --> 02:53.000 Една единствена в мойто сърцеси ми ти, завинаги. 02:54.000 --> 03:03.000 Ти си ми ангелът, който ме пази.Ти си ми смисъла, обич такава, дето я чакаш цял живот. 03:05.000 --> 03:14.000 Като безсъние мен да ме мъчиш, като безумие да ме довършиш. Към ада ще тръгна, с теб любов!