WEBVTT 00:19.000 --> 00:22.000 Усещам те 00:22.000 --> 00:26.000 Не казвай нито дума 00:26.000 --> 00:33.000 Знам какво е чувството да загубиш някого 00:33.000 --> 00:44.000 Аз те виждам - сам, като статист в собствения ти живот 00:44.000 --> 00:48.000 Както всички останали 00:48.000 --> 00:55.000 Никой не знае какво ще се случи 00:55.000 --> 01:02.000 Чувството, което изпитвам... някак си копнея за спокойните, безоблачни години 01:02.000 --> 01:09.000 На никой не му пука какво ще се случи 01:09.000 --> 01:16.000 Чувството, което изпитвам... някак си копнея за спокойните, безоблачни години 01:16.000 --> 01:20.000 Усещам те 01:20.000 --> 01:23.000 Не казвай нито дума 01:23.000 --> 01:31.000 Сега всичко, за което някога съм мечтала, е да излекувам някого 01:31.000 --> 01:41.000 Аз те виждам - сам, като статист в собствения ти живот 01:41.000 --> 01:45.000 Както всички останали 01:45.000 --> 01:52.000 Никой не знае какво ще се случи 01:52.000 --> 01:59.000 Чувството, което изпитвам... някак си копнея за спокойните, безоблачни години 01:59.000 --> 02:06.000 На никой не му пука какво ще се случи 02:06.000 --> 02:13.000 Чувството, което изпитвам... някак си копнея за спокойните, безоблачни години 02:14.000 --> 02:21.000 Усещам те и те виждам 02:21.000 --> 02:28.000 да ходиш сам 02:28.000 --> 02:32.000 Усещам те 02:32.000 --> 02:38.000 О, аз те виждам да скиташ по света... 02:38.000 --> 02:43.000 ...сам в твоя живот... 02:43.000 --> 02:49.000 Никой не знае какво ще се случи 02:49.000 --> 02:56.000 Чувството, което изпитвам... някак си копнея за спокойните, безоблачни години 02:57.000 --> 03:04.000 На никой не му пука какво ще се случи 03:04.000 --> 03:11.000 Чувството, което изпитвам... някак си копнея за спокойните, безоблачни години 03:11.000 --> 03:18.000 Никой не знае... 03:18.000 --> 03:25.000 Чувството, което изпитвам... някак си копнея за спокойните, безоблачни години 03:25.000 --> 03:32.000 На никой не му пука... 03:32.000 --> 03:42.000 Чувството, което изпитвам... някак си копнея за спокойните, безоблачни години