WEBVTT 00:00.800 --> 00:04.900 Това е мейн евента на Коракуен Хол. 00:05.500 --> 00:08.000 По условията на Червения пояс... 00:09.000 --> 00:15.000 Наскоро загубих два колана, така че вече няма какво да губя. 00:15.000 --> 00:18.000 Единственото, което мога да направя сега е да взема. 00:18.000 --> 00:22.200 Ще направя каквото мога за да съм отново на върха. 00:26.000 --> 00:26.800 Здравейте.. 00:27.100 --> 00:35.500 Днес сме в Коракуен Хол и аз ще съм в мейн евента защитавайки моята червена титла срещу Момо. 00:38.300 --> 00:42.100 Уважавам Момо, и затова я помолих да има мач с мен. 00:42.100 --> 00:49.000 Аз всъщност загубих мача в Синдърела турнамент 2018, където Момо успешно ме тушира. 00:49.000 --> 00:51.100 Или трябваше да кажа последният туш на Момо срещу мен. 00:51.700 --> 00:57.700 Ами, чакам с нетърпение този мач Момо е тежък боец, но каквото и да стане 00:57.700 --> 01:00.500 Всеки знае, че Куинс Куест е върха.