WEBVTT 00:22.000 --> 00:25.000 ДА СИ МОЯ ЗА ЕДИН МИГ 00:26.000 --> 00:28.000 ДА СИ МОЯ ЕДИН ЧАС 00:29.000 --> 00:36.000 БИ УСЕТИЛА, ЗНАМ ГО ДОБРЕ КАКВА ЛЮБОВ НАС НИ СВЪРЗВА 00:37.000 --> 00:42.000 ДА СИ МОЯ ЗА МИГ ДА СИ МОЯ ЗА ЧАС 00:44.000 --> 00:50.000 БИ УСЕТИЛА, ЗНАМ ГО ДОБРЕ КАКВА ЛЮБОВ НАС НИ СВЪРЗВА 00:51.000 --> 00:54.000 КАК БИХ ТЕ ОБИЧАЛ 00:55.000 --> 00:58.000 СКЪПА МАРИЯ 00:59.000 --> 01:05.000 КАК САМО БИХ ТЕ ОБИЧАЛ ДЯВОЛ ДА ТЕ ВЗЕМЕ 01:06.000 --> 01:12.000 КАК БИХ ТЕ ОБИЧАЛ СКЪПА МАРИЯ 01:13.000 --> 01:20.000 КАК САМО БИХ ТЕ ОБИЧАЛ ДЯВОЛ ДА ТЕ ВЗЕМЕ 01:42.000 --> 01:45.000 ДА МИ ДАДЕШ ТЕЗИ УСТНИ 01:46.000 --> 01:49.000 ДА МИ ДАДЕШ ЖАР ОТ СЪРЦЕТО СИ 01:50.000 --> 01:52.000 НА МИГА ЩЕ РАЗБЕРЕШ 01:53.000 --> 01:56.000 ЧЕ ТОВА Е ЛЮБОВ 01:57.000 --> 01:59.000 ДА МИ ДАДЕШ УСТНИТЕ СИ 02:00.000 --> 02:03.000 И ЖАРТА ОТ СЪРЦЕТО СИ 02:04.000 --> 02:11.000 НА МИГА БИ ОСЪЗНАЛА ЧЕ В ЛЮБОВТА Е ИСТИНАТА 02:12.000 --> 02:18.000 КАК БИХ ТЕ ОБИЧАЛ СКЪПА МАРИЯ 02:19.000 --> 02:25.000 КАК САМО БИХ ТЕ ОБИЧАЛ ДЯВОЛ ДА ТЕ ВЗЕМЕ 02:26.000 --> 02:33.000 КАК БИХ ТЕ ОБИЧАЛ СКЪПА МАРИЯ 02:34.000 --> 02:40.000 КАК САМО БИХ ТЕ ОБИЧАЛ ДЯВОЛ ДА ТЕ ВЗЕМЕ 03:03.000 --> 03:05.000 АЗ ОЩЕ НЕ ГУБЯ НАДЕЖДА 03:06.000 --> 03:09.000 ЧЕ ЩЕ ДОЙДЕ НАШИЯТ ДЕН 03:10.000 --> 03:13.000 ЩЕ ТЕ ЧАКАМ, ВЯРВАЙ МИ 03:14.000 --> 03:16.000 ВСЕКИ ДЕН И ВСЯКА НОЩ 03:17.000 --> 03:23.000 НЕ ГУБЯ НАДЕЖДА А НАС ДА ИЗГРЕЕ УТРОТО 03:24.000 --> 03:31.000 ЩЕ ТЕ ЧАКАМ, ВЯРВАЙ МИ ВСЕКИ ДЕН И ВСЯКА НОЩ 03:32.000 --> 03:38.000 КАК БИХ ТЕ ОБИЧАЛ СКЪПА МАРИЯ 03:39.000 --> 03:45.000 КАК САМО БИХ ТЕ ОБИЧАЛ ДЯВОЛ ДА ТЕ ВЗЕМЕ 03:46.000 --> 03:53.000 КАК БИХ ТЕ ОБИЧАЛ СКЪПА МАРИЯ 03:54.000 --> 04:00.000 КАК САМО БИХ ТЕ ОБИЧАЛ ДЯВОЛ ДА ТЕ ВЗЕМЕ