WEBVTT 00:07.000 --> 00:12.000 Ако никога не доживея до утре, 00:14.000 --> 00:18.000 ако всичко, което имах, беше този ден, 00:20.000 --> 00:25.000 аз трябваше да я уведомя, за моите чувства, 00:27.000 --> 00:31.000 кажете и всичко, което почувствах, преди да тръгна... 00:45.000 --> 00:51.000 Ако никога не се събудя ,за следващата сутрин, 00:52.000 --> 00:56.000 ако никога повече, не видя слънцето, 00:58.000 --> 01:04.000 трябва да знаете, че се чувствам самотен, 01:05.000 --> 01:10.000 без да я държа за ръката… 01:11.000 --> 01:18.000 Аз съжалявам за думите,никога не съм ги казвал... 01:23.000 --> 01:30.000 За разговорите,никога не смеех да кажа… 01:36.000 --> 01:40.000 Всеки ден се събуждам ужасен, 01:42.000 --> 01:46.000 със сълзи в моите очи… 01:47.000 --> 01:52.000 Ако моето време е дошло и трябва да напусна, 01:54.000 --> 01:59.000 трябва да знаете,че тя е моя… 02:00.000 --> 02:06.000 Аз съжалявам за думите,никога не съм ги казвал... 02:12.000 --> 02:19.000 За разговорите,никога не смеех да кажа… 02:24.000 --> 02:31.000 Аз съжалявам за думите,никога не съм ги казвал... 02:36.000 --> 02:43.000 За разговорите,никога не смеех да кажа…