Игра На Думи

djokovic 10 септември, 2012
Измисляте си думички с ТРИ букви :)


Например : Ас(О)- ОкО следващата дума започва с последната буква на предходната дума.