Кое е Първото : Кокошката или яйцето

a0_by 26 януари, 2012
:D