Програми за видео записи

color5 2 ноември, 2017
Напишете 1-на програма за запис